Welkom op de website van 'De Wingerd'

'De Wingerd' is een Christelijke school voor ZML-onderwijs. Er is een afdeling voor Speciaal Onderwijs (SO) en een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). In beide afdelingen is een OnderwijsZorggroep (OZ) voor kinderen met een meervoudige beperking. Binnen de school vindt ook Buitenschoolse Opvang (BSO) plaats.

Het beeld van 'De Wingerd' is voor ons inspirerend. Een wingerd is een altijd groene plant die zijn weg zoekt naar boven: naar het licht. De plant heeft een steuntje nodig, maar kan uitgroeien tot een prachtige plant. De leerlingen van 'De Wingerd' willen we in hun zoektocht naar volwassenheid ondersteunen.

Als team van 'De Wingerd' willen wij de leerlingen een positieve sfeer, geborgenheid en gelijkwaardigheid bieden. Wij doen dit door naast en achter de individuele leerling te gaan staan. Ook proberen wij, samen met de ouders/verzorgers aan de hand van onze normen en waarden, ontleend aan de Bijbel, de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Op de website kunt u algemene informatie lezen over het reilen en zeilen op
'De Wingerd'. U kunt altijd telefonisch contact opnemen voor meer informatie of een afspraak maken voor een bezoek of rondleiding.

maandag, 16 januari 2017
>Projectweken
dinsdag, 31 januari 2017
>Oudercontact TE OPP
donderdag, 2 februari 2017
>Oudercontact TE OPP
zaterdag, 4 februari 2017
>Voetballen WingerdTeam
vrijdag, 17 februari 2017
>Nieuwsbrief5

STICHTING EDUCARE

Stichting EduCare
> bezoek de website
SBAO De Arend
> bezoek de website
SBAO Koningin Emmaschool
> bezoek de website
ZMLK De Lelie
> bezoek de website
PRO Mijn School
> bezoek de website
SBAO De Springplank
> bezoek de website